ЦЗПЗ учреди Стипендии Теодора Захариева за специализанти

Теодора Захариева е човекът, който доказа, че пациентите могат да отстояват правата си. Тя заставаше с името и авторитета си за каузата на справедливостта и правото на живот на всеки.
Теди е от малцината, които в краткия си живот остави толкова дълбока следа. Тя имаше способността да променя обществото, куража да се противопоставя на злото и себераздаването да се грижи за всички, които имаха нужда от подкрепа.
Теодора беше един от учредителите и пръв Председател на ЦЗПЗ.
В нейна памет Центърът за защита на правата в здравеопазването учредява годишни стипендии „Теодора Захариева“ за лекари – специализанти.

Отпускат се дванадесет стипендии в размер на 300 лева месечно. Стипендиите се получават в продължение на дванадесет месеца.

Обща информация

Leave a Comment

Създател на сайта: Д-р Васил Василев - Уролог | в партньорство с Urology.bg - Българският Урологичен Портал