Детска кардиология

Тетралогия на Фало

Тетралогията на Фало е една от по-сложните или така наречени „комплексни“ вродени сърдечни малформации. Това означава, че тя е комбинация от увреждане на няколко сърдечни структури. Нейната основна изява е така наречената цианоза или посиняване на кожата и лигавиците. Това […]

Прочетете статията...

Сърдечна операция при деца

Лечението при повечето вродени сърдечни малформации е хирургично. Наистина някои от дефектите (например някои междукамерни дефекти) могат да се затворят сами, при други тежестта на заболяването не налага

Междупредсърден дефект

Междупредсърдният дефект (МПД,ASD) представлява отвор в преградата, разделяща двете предсърдия, в резултат на което е възможно свободно преминаване на кръв от лявото към дясното предсърдие. Това е едно

Атриовентрикуларен септален дефект

Атриовентрикуларния септален дефект (АВСД, AVSD) е едно от сравнително честите вродени сърдечни заболявания. Подобно на всички други сърдечни малформации и при него, за да бъде разбрана същността,

Холтер артериално налягане

Подобно на Холтер ЕКГ и това изследване преставлява документиране на артериалното налягане за дълго време - най-често 24 часа. То се използва като уточняващо при артериалната хипертония -

Лечение на сърдечна недостатъчност при деца

Сърдечна недостатъчност възниква при различни заболявания в детската възраст - причините й са коренно различни от тези при възрастните. Въпреки това принципите на лечението са сходни. Терапията само

Холтер ЕКГ

Холтер ЕКГ представлява ЕКГ запис за дълъг период от време - най-често 24 часа. Обикновеният ЕКГ запис документира много кратък период от време - обикновено по-малко от 1

Здраво сърце

За да разберем много от вродените сърдечни заболявания, е необходимо да познаваме строежа и функционирането на нормалната сърдечно-съдова система. Всички органи и тъкани в човешкия организъм имат непрекъсната

Сърдечна недостатъчност при деца

Сърдечната недостатъчност е термин, с който се означава невъзможност на сърцето достатъчно ефективно движение на кръвта, с което да задоволява нуждите на тъканите от кислород и хранителни вещества.

Междукамерен дефект

Междукамерният дефект (МКД, VSD) е най-честата вродена сърдечна малформация, което се изявява в детска възраст. В зависимост от редица фактори проявите му могат да са от безобиден сърдечен

Създател на сайта: Д-р Васил Василев - Уролог | в партньорство с Urology.bg - Българският Урологичен Портал