Детска кардиология – речник

Холтер артериално налягане

Подобно на Холтер ЕКГ и това изследване преставлява документиране на артериалното налягане за дълго време – най-често 24 часа. То се използва като уточняващо при артериалната хипертония – заболяване, което често се подценява, но е все по-разпространено в детска възраст.

Прочетете статията...

Холтер ЕКГ

Холтер ЕКГ представлява ЕКГ запис за дълъг период от време - най-често 24 часа. Обикновеният ЕКГ запис документира много кратък период от време - обикновено по-малко от 1

Здраво сърце

За да разберем много от вродените сърдечни заболявания, е необходимо да познаваме строежа и функционирането на нормалната сърдечно-съдова система. Всички органи и тъкани в човешкия организъм имат непрекъсната

Създател на сайта: Д-р Васил Василев - Уролог | в партньорство с Urology.bg - Българският Урологичен Портал