All posts tagged уроинфекции

Как се проявяват, диагностицират и лекуват инфекциите на пикочните пътища (уроинфекциите)?

Съществуват ли рискови фактори за развитие на инфекции на пикочните пътища (ИПП)? Да. Това са фактори, които улесняват и увеличават честота и риска от рецидиви на уроинфекциите. Част от тях са следните: ● женски пол ● данни за предходни епизоди […]

Прочетете статията...

Какво представляват инфекциите на пикочните пътища (уроинфекциите)?

Под инфекция на пикочните пътища (ИПП) или уроинфекция, се разбира наличие на микроорганизми в урината, което се дължи на развитието и размножаването на микроорганизмите вътре в

Създател на сайта: Д-р Васил Василев - Уролог | в партньорство с Urology.bg - Българският Урологичен Портал