Медицинска онкология

Големите успехи в изследванията на рака през 2006 година – перспектива 5 години по-късно (част I)

Рак на кръвта и лимфната система Ракът на кръвта и лимфната система включва левкимии, лимфоми, мултиплен миелом и миелодиспластичните синдроми. Дазатиниб – доказана ефективност при множество пациенти с левкимия, резистентна на иматиниб Резултатите от клинично проучване фаза І, което бе […]

Прочетете статията...

Създател на сайта: Д-р Васил Василев - Уролог | в партньорство с Urology.bg - Българският Урологичен Портал