All posts by Д-р В. Василев

Как се проявяват, диагностицират и лекуват инфекциите на пикочните пътища (уроинфекциите)?

Съществуват ли рискови фактори за развитие на инфекции на пикочните пътища (ИПП)? Да. Това са фактори, които улесняват и увеличават честота и риска от рецидиви на уроинфекциите. Част от тях са следните: ● женски пол ● данни за предходни епизоди […]

Прочетете статията...

Какво представляват инфекциите на пикочните пътища (уроинфекциите)?

Под инфекция на пикочните пътища (ИПП) или уроинфекция, се разбира наличие на микроорганизми в урината, което се дължи на развитието и размножаването на микроорганизмите вътре в

Как се диагностицира и лекува хроничното бъбречно заболяване?

Как се диагностицира ХБЗ? В голямата си част хроничните бъбречни заболявания протичат безсимптомно. Това налага активното им търсене и провеждане на скринингови изследвания, особено при групите пациенти

Какво е хронично бъбречно заболяване?

Според съвременната класификация на Световната Здравна Организация, хронично бъбречно заболяване (ХБЗ) е намалена скорост на гломерулна филтрация (ГФ) под 60 ml/min/1,73 m2 за период от поне

Нефротичен (нефрозен) синдром

Какво представлява нефротичният синдром? Нефротичният синдром е рядко, но сериозно патологично състояние, проява на голяма част от бъбречните заболявания. Представлява съвкупността от масивна протеинурия над 3,0-3,5 g/24 часа,

Ранни биомаркери за бъбречно увреждане

Представяме Ви кратка презентация за Ранните биомаркери за бъбречно увреждане. Автор: Д-р В. Василев Клиника по Нефрология УМБАЛ “Царица Йоанна – ИСУЛ” гр. София

Уролитиаза – остра бъбречна колика при уретеролитиаза

Представяме Ви кратка презентация на тема Остра бъбречна колика при камъни в уретера. Автор: Д-р В. Василев Клиника по Нефрология УМБАЛ “Царица Йоанна – ИСУЛ” гр. София

Нарушения в баланса на водата и електролитите – презентация (семинар)

Представяме Ви кратка презентация за Нарушенията на баланса на водата и електролитите в тялото. Автор: Д-р В. Василев - Медицински университет - София Клиничен център по Нефрология Клиника по Нефрология УМБАЛ “Царица

Бъбречна физиология на Вандер

автор: Дъглас Ийтън, Джон Пулър заглавие: Бъбречна физиология на Вандер година: 2011 ISBN: 978-954-326-132-1 цена: 34 лв.

Написан в стегнат и достъпен стил, този фактологически сигурен текст разглежда основните принципи на

Как се проявява хроничното бъбречно заболяване?

С ХБЗ (хронично бъбречно заболяване) се означават всички състояния на хронично бъбречно страдание, независимо дали при тях се е развила или не бъбречна недостатъчност.

Какви

Създател на сайта: Д-р Васил Василев - Уролог | в партньорство с Urology.bg - Българският Урологичен Портал