All posts tagged Магнитен резонанс

Какво представлява ЯМР (Ядрено Магнитен Резонанс)

Ядрено магнитния резонанс е нерентгенов метод за послойно изобразяване на регионите в организма в чиято основа седят сложни физични принципи относно поведението на водородните (Н) протони в тялото, поставени в хомогенно магнитно поле Методиката позволява детайлно представяне на различни части […]

Прочетете статията...

Създател на сайта: Д-р Васил Василев - Уролог | в партньорство с Urology.bg - Българският Урологичен Портал