All posts tagged ЯМР

Какво представлява ЯМР (Ядрено Магнитен Резонанс)

Ядрено магнитния резонанс е нерентгенов метод за послойно изобразяване на регионите в организма в чиято основа седят сложни физични принципи относно поведението на водородните (Н) протони в тялото, поставени в хомогенно магнитно поле Методиката позволява детайлно представяне на различни части […]

Прочетете статията...

Ядреномагнитен резонанс

Ядреномагнитният резонанс (ЯМР, MRI) е изследване, което е сравнително ново за детската кардиология. Въпреки това то навлиза все повече при уточняването на някои детайли от вродените

Създател на сайта: Д-р Васил Василев - Уролог | в партньорство с Urology.bg - Българският Урологичен Портал