All posts tagged странични ефекти

Грижа за кожата при пациенти провеждащи перкутанно лъчелечение

Голяма част от пациентите с онкологични заболявания на определен етап от своето лечение провеждат перкутанно (външно) лъчелечение. Този вид лечение може да доведе до голямо разнообразие от кожни реакции свързани с болка, дискомфорт, дразнене, сърбеж или изгаряне. Кожни реакции се […]

Прочетете статията...

Създател на сайта: Д-р Васил Василев - Уролог | в партньорство с Urology.bg - Българският Урологичен Портал