All posts tagged самоубийство

Самоубийството – какво знаем и какво не знаем за него?

Самоубийството – сиуцидът ( от лат. suus – свой, собствен, caedo – съсичам, убивам ) е насилие насочено към себе си и умишлено прекратяване на собствения живот. Суицидът не е събитие, а е процес!!! По данни на СЗО за 2002 […]

Прочетете статията...

Създател на сайта: Д-р Васил Василев - Уролог | в партньорство с Urology.bg - Българският Урологичен Портал