Холтер ЕКГ

Холтер ЕКГ представлява ЕКГ запис за дълъг период от време – най-често 24 часа. Обикновеният ЕКГ запис документира много кратък период от време – обикновено по-малко от 1 минута. Твърде често обаче пациентът има периодични оплаквания от прескачане на сърцето или сърцебиене, а стандартната електрокардиограмата не открива отклонения. В тези случаи може да се направи Холтер ЕКГ – можем да установим нарушения в сърдечния ритъм през различни части от денонощието.

Leave a Comment

Създател на сайта: Д-р Васил Василев - Уролог | в партньорство с Urology.bg - Българският Урологичен Портал