Ракови образувания на главата и шията

Заболеваемост и смъртност

Заболеваемостта е над два пъти по-висока при мъже в сравнение с тази при жени и е най-голяма при мъже, които са по-възрастни от 50 години. Заболеваемостта от рак в областта на главата и шията постепенно спада и при двата пола.

Смъртността намалява от 1975 година както при мъжете, така и при жените, като по-силно намалява през последното десетилетие.

Признаци и симптоми

Симптомите могат да включват възпаление, което лесно кърви и не заздравява; поява на бучка или уплътнение; червенo или бялo петно (левкоплакия), което не изчезва. Затрудненията в дъвченето, преглъщането или движенията на езика или челщстите обикновено са късни смптоми.

Рискови фактори

Пушенето на цигари, пури и лула, дъвченето на тютюн и прекалената употреба на алкохол са доказани рискови фактори.

Ранно откриване

Ракът може да засегне всяка част от устната кухина, включително устните, езика, устата и гърлото. Зъболекарите и общопрактикуващите лекари обикновено първи се срещат с патологични изменения на тъканите на устаната кухина и диагностицират рака в ранен и лечим стадий.

Лечение

Лъчетерапията и хирургията са стандартните методи за лечение. При напреднало заболяване химиотерапията може да бъде полезно допълнение към хирургията и лъчетерапията. В последните години към химиотерапията на туморите на глава и шия се добавя и високо специфичното моноклонално антитяло cetuximab (Erbitux®), насочено срещу рецептора за епидермален растежен фактор (EGFR). Този рецептор е в по-големи количества при над 80% от туморите на глава и шия и има съществено значение за тхното развитие.

Преживяемост

За всички стадии общо едногодишната преживяемост е около 84%. Петгодишната и десетгодишната преживяемост са съответно 59% и 48%.

Автор на публикацията:

Д-р С. Вълев – СБАЛО по Онкология ЕАД, София

Leave a Comment

Създател на сайта: Д-р Васил Василев - Уролог | в партньорство с Urology.bg - Българският Урологичен Портал