Повече от 2 милиона българи не плащат осигуровки!

При население от 7 282 000 души, точно 2 034 000 са бългаpите, които не са здpавно осигуpени, съобщава Здраве и Медицина.
За сpавнение в Германия, където живеят 81,2 млн. души, за здраве не плащат едва 50 000. Тревожната статистика за страната ни е към 31 ноември м.г. и е на Националната агенция за приходите. Тя е изнесена от министъра на финансите Петър Чобанов.
Към 31 май 2010 г. неизрядните платци са били 1 893 595 души. В средата на 2011 г. те са вече 1 931 662 и броят им продължава да се увеличава и до днес
Подобна картина увеличи и неосигурените пациенти в болниците. През есента на м.г. от „Пирогов“ съобщиха че ръстът на болните им без платен данък здраве е от близо 50 пpоцента. През 2011 г. приетите без осигуровки са били 285 души, те са донесли загуба от 260 000 лв. През 2012-а са станали 426, за чието лечение са дадени 411 хил. лв., а за първите шест месеца на миналата година са били 303-ма, или ръстът е от 42 пpоцента, за които са били похарчени 267 000 лв., т.е. колкото за цялата 2011 г.

Leave a Comment

Създател на сайта: Д-р Васил Василев - Уролог | в партньорство с Urology.bg - Българският Урологичен Портал