Комбинирана лазерна литотрипсия на конкремент в пикочния мехур и ТУР-П

Проф. П. Панчев, Проф. Д. Младенов, Д-р В. Василев,
Д-р Г. Деримачковски, Д-р Е. Попов

Клиника по Урология,
УМБАЛ „Александровска“

Представяме ви случай на 55 г. пациент с изразени микционно-дизурични смущения от около 2 години, нощтно уриниране – 3-4 пъти. Последната 1 година е бил на лечение с алфа-блокери, без особен резултат.

Проведени изследвания:

– IPSS 22/ QL 5

– Урофлоуметрия – Flow Max 5 ml/s

– PSA – 1,14 ng/ml

– Трансабдоминална и трансректална ехография:

Трасабдоминална ехо-графия на простатата
При трансабдоминалната ехо-графия на простатата – размери 3.66 см х 3.70 см., хомогенна консистенция и гладки очертания.
Камък в пикочния мехур
В пикочния мехур личи конкремент с размери 2.23 см.
Трансректална ехо-графия на простатата
При трансректалната ехография – простатата с р-ри: сагитален 3.90 см., трансверзален 4.44 см., логитудинален 4.63 см. Обем на простатата 42 сс.
Размери на стената на пикочния мехур
Дабелина на мехурната стена 0.6 см.

При пациента се взе решение за извършване на камбинирана трансуретрална лазерна литотрипсия и резекция на простатата.

Представяме ви кратък видео-клип от манипулацията.

Продължителност на интервенцията – 57 мин., като първи се направи лазерна литотрипсия на камъка в пикочния мехур и след като се евакуираха фрагментите, се направи монополярен ТУР на простатата. Резецирана тъкан – 32 гр., количество използван иригационен разтвор – 15 литра.

Следоперативно – показатели Hb 132 (предоперативно 148); промивната система бе спряна на 12-я час; уретралният катетър се свали на 2-ри следопиративен ден, като пациента възстанови спонтанна микция; Урофлоуметрия след свалянето на уретралния катетър – Flow Max – 21 ml/s.

Пациента се изписа на втори следоперативен ден.

Leave a Comment

Създател на сайта: Д-р Васил Василев - Уролог | в партньорство с Urology.bg - Българският Урологичен Портал