Коарктация на аортата

Коарктацията на аортата е заболяване, описано още през 1791. Наименованието й произлиза от латинското coarctare, което означава стеснение. Наистина тя представлява стеснение на аортата след отделянето на съдовете, които кръвоснабдяват главата и горните крайници. Това е една от честите вродени сърдечни малформации. В редица случаи коарктацията се комбинира с други вродени аномалии на сърцето.
Коарктацията е вродено заболяване, но може да се прояви в различна възраст и по различен начин. Това зависи от степента на стеснението на аортата, а също така и от наличието на други съпътстващи сърдечни аномалии.

Leave a Comment

Създател на сайта: Д-р Васил Василев - Уролог | в партньорство с Urology.bg - Българският Урологичен Портал