Клиничен случай на отливъчен конкремент на левия бъбрек

Д-р М. Петров, Д-р Д. Велев

Сектор Урология към Хирургично  отделение на МБАЛ“Здраве“ гр. Пазарджик

Поради относително редките случаи на огромна отливъчна литиаза, както и най-вече поради късната проява и липсата на предшестваща симптоматика, предоставяме на вниманието Ви следния клиничен случай.

Касае се за пациент на 38 год. от 2 месеца с интермитентна  макроскопска хематурия, тъпа болка и дискомфорт в лява лумбална област, интермитентен субфебрилитет. Не е имал оплаквания от страна на бъбреците в миналото. Не съобщава за други минали страдания.

Обективно – нормален физикален статус, отрицателно сукусио реналис – двустранно. На извършените образни изследвания (ехография, урография) – отливъчен конкремент на левия бъбрек заемащ цялата кухинна система на бъбрека с редукция на паренхима и афункция при компенсаторно уголемен и нормално функциониращ десен бъбрек. Лабораторни иследвания, включително азотни тела – в референтни стойности.

След съответната предоперативна подготовка се извърши нефректомия на левия бъбрек. Интраоперативно не се установиха видими анатомични причини имащи отношение към литогенезата на конкремента. Паренхима на бъбрека се намери редуциран с развитие на склеролипоматоза, без наличие на хидронефроза (т.нар „дренажен конкремент“). Разклонения на конкремента проникваха в почти всички чашки на бъбрека.

В заключение – дългия период на бесимптомно протичане на заболяването най-вероятно  се дължи именно на липсата на смущения в дренажа и свъраната с него симптоматика и уринна инфекция. Изявата посредством хематурия е може би най-честа при големите “дренажни“ конкременти. Независимо от периода от време, в края на краищата сериозната патология винаги се изявява.

23.05.2011

Гр.Пазарджик

Галерия със снимков матерял по случая:

Данни за отливъчна литиаза в левия бъбрек
Разположение на конкрементите в бъбрека
Отстранените конкременти
Нефректомираният ляв бъбрек
Конкрементите


Leave a Comment

Създател на сайта: Д-р Васил Василев - Уролог | в партньорство с Urology.bg - Българският Урологичен Портал