Здраво сърце

За да разберем много от вродените сърдечни заболявания, е необходимо да познаваме строежа и функционирането на нормалната сърдечно-съдова система. Всички органи и тъкани в човешкия организъм имат непрекъсната нужда от кислород и хранителни вещества, които трябва да бъдат транспортирани до тях. Те от своя страна произвеждат въглероден двуокис и други отпадни продукти, които пък трябва да бъдат изнесени. Това постоянно пренасяне на кислород и въглероден двуокис между белите дробове и тъканите се осъществява от кръвта. А функцията на сърцето е осигуряване на движението на кръвта в система от кръвоносни съдове.

Leave a Comment

Създател на сайта: Д-р Васил Василев - Уролог | в партньорство с Urology.bg - Българският Урологичен Портал