Видове лечение на камъни в бъбреците и уретерите

kamuni-bubreciteБъбречно–каменната болест, известна като уролитиаза е едно от най-социално значимите заболявания. Според някои автори до 12 % от мъжете на  70 години имат някаква форма на литиаза. Повечето от камъните се елиминират спонтанно и не създават оплаквания. Ако обаче това не стане в битката с тях се включва целия арсенал на съвремнната урология.

Лечението на камъните в бъбреците и уретерите може да се раздели на две големи друпи в зависимост от спешноста:

Лечение при спешни състояния – тук основно спада бъбречната колика. Това е състояние, при което камък от бъбрека навлиза в уретера и по този начин го запушва. В бъбрека започва да се задържа урина, от която легенчето и чашките му се раздуват – състояние известно като хидронефроза. Това води до увеличаване на обема на бъбрека и разпъвана бъбречната капсула, което предизвиква основния симптом на бъбрачнат аколика – силната болка, която е една от най-силните болки в тялото. Лечението на бъбречната колика може да бъде:

  • Медикаментозно – след хващане на интравенозен път се започва вливане на спазмолитични медикаменти в комбинация с антиеметици (медикаменти против повръщане). Обикновенно това е достатъчно и повечето пациенти се повлияват бързо. Целта е освен обезболяване, да се отпусне уретера, с което се улеснява спонтанното елиминиране (изпикаване) на конкремента.
  • Оперативно – при неповлияване от медикаментозната терапия се пристъпва към поставяне на стент тип „дабъл джей“ или тръбичка през кожата в бъбрека (перкутанна нефростома) Тези манипулации имат за цел да освободят пътя на урината, което отбременява запушения бъбрек и съответно болката изчезва, но не елиминират самия конкремент. Това става на втори етап, вече в планов порядък.

Лечение на камъни в условията на планов порядък – то отново се дели на медикаментозно и оперативно

Медикаментозното лечение

Медикаменти целящи химическо разграждане на конкрементите – най-често се използват за лечение на уратни камъни.

  • Медикаментозна Експулсивна Терапия (МЕТ) – често, когато конкрементите са по-малки (3-5 мм) те могат да се елиминират спонтанно, понякога дори без пациентите да го усетят. Когато рзмера им е по-голям, до 6-8-10 мм се счита, че удачно освен обезболяващите да се използват и медикаменти, които водят до отпускането на гладката мускулатура на уретера и намаляване отока на лигавицата му. Това води до частичното му разширение, което значително улеснява елиминирането на конкрементите от уретера. Такива са нифедипина и тамсулозина.

Оперативно лечение

При неуспех на консервативното лечение се намесват оперативните методи:

  • Екстракорпорална литотрипсия на камъни (ЕКЛТ) или т.нар. разбиване на камъни. Това е една от най-честите манипулаций в урологията и се извършва с машина наречена литотриптор. През кожата под рентгнов или ехографски контрол, върху камъка се насочва електромеханични вълни, които целят да го разрушат и раздробят на малки частици, които в последствие да се елиминират с уринния ток. В някои случаи може да се наложи поставянето на стент тип „дабъл джей“в уретера, особено ако има опасност камъка да се разчупи на големи фрагменти, които да запушат уретера. ЕКЛТ се използва за разбиване на камъни с размери до около 20мм. ЕКЛТ не се препоръчва при бременност, костни малформации, аневризми на големи съдове, болести на кръвосъсирването и др.
  • Уретерореноскпия (УРС) – използва се гъвкав инструмент, снабден с фибропитични влакна и източник на светлина. През него се вкарват работните инстументи, които разбиват камъка – лазерна или ултразвукова сонда, кошничка за екстракция, щипки и др. прониква се през пикочния мехур и позволява достъп до целия уретер и дори до леченчето на бъбрека.
  • Перкутанна нефролитолапаксия (ПНЛ)Перкутанна нефролитолапаксия (ПНЛ) – през малка дупка на кожата, под ехограски и рентгенов контрол се вкарва сонда в легенчето на бъбрека. По нея се промушват специални инструменти, наречени дилататори, които разширяват канала до размер за вкарване на нефроскоп. Нефроскопът е твърд, ригиден инструмент който също има оптика, източник на светлина и работен канал. С него може да се манипулират конкременти в легенчето и чашките, както и множествени такива. През работния канал също меже да се вкарат лазерни и ултразвукови сонди, щипки за механично раздробяване и др. Каналът, през който навлиза е сравнително широк, което позволява лесно да се отстранят фрагментите.
  • Отворена операция – в съвременната урология все по-рядко се прибягва до този тип оерации, но тя си остава метод на избор при множествени и рецидивиращи конкременти, анатомични малформации и при неуспех на останалите методи. В някои случаи може да се използва по-малко инвазивната лапароскопска хирургия

Допълнителна информация за камъни в бъбреците и лечението им.

Автор на статията: Д-р Васил Василев – Уролог 
Университетска болница “Александровска, Клиника по Урология, София

е-mail: Dr.Vassilev@urology.bg

Очакваме Вашите въпроси и коментари! Те са важни за нас.  Пишете ни!

Leave a Comment

Създател на сайта: Д-р Васил Василев - Уролог | в партньорство с Urology.bg - Българският Урологичен Портал