Видове депресии

Видове депресия според протичането:

Униполярна депресия – заболяването протича само с депресивни епизоди (Рекурентно депресивно разстройство)

Биполярна депресия – заболяването протича с депресивни и манийни или хипоманийни епизоди (Биполярно афективно разстройство)

Видове депресия според тежестта:

Лека депресия – наличие на два от трите основни симптоми и два от допълнителните симптоми

Умерено тежка депресия – наличие на два от трите основни симптоми и три от допълнителните симптоми

Тежка депресия – наличие на трите основни симптоми и четири от допълнителните симптоми

Видове депресии според клиничната симптоматика:

Меланхолна депресия – симптомите са:

 1. Загуба на интерес или удоволствие от дейности, които обичайно доставят радост
 2. Снижена емоционална реактивност по отношение на позитивни стимули на средата – липса на емоционална реакция към приятни преживявания
 3. Ранно събуждане сутрин – 2-3 часа преди обичайното време за събуждане
 4. Потиснатост на настроението (дистимия) по-изразена в сутрешните часове
 5. Психомоторна забавеност или ажитираност
 6. Загуба на апетит и редукция на тегло
 7. Виновностови изживявания
 8. Подчертана загуба на либидо

Или най-общо меланхолната депресия включва триада:

 1. потиснато настроение (дистимия)
 2. понижена двигателна активност (хипобулия)
 3. забавен мисловен процес

Атипична депресия – симптомите са:

 1. Нормална емоционална реактивност – подобряване на настроението при събитие с позитивен характер
 2. Увеличена продължителност на съня
 3. Повишен апетит и увеличаване на телесното тегло
 4. Тежест в крайниците – ръцете или краката
 5. Повишена чувствителност към отхвърляне в между личностовите отношения

Психотична депресия – депресия с психотични симптоми

Симптомите на депресивен епизод + налудности и халюцинации. Налудностите най-често са свързани с виновностови изживявания и самообвининия, идеи за наличие на неизлечимо заболяване, страх от обедняване.

Следродилна депресия – засяга периода след раждането.

Основния критерий тук е времевият. Депресивният епизод трябва да е с начало през първите 6 седмици след раждането. Засяга 10-15% от родилките. Пациентките покриват симптомите за депресивен епизод, като допълнителни специфични симптоми са безпокойство, напрежение, афективна нестабилност, непрекъснати мисли и страхове свързани с новороденото.  Следродилната депресия е рисков фактор за извършване на себеувреждащи действия (суицид) и/или действия, които застрашават здравето и живота на новороденото.

Сезонно афективно разстройство

Симптомите на депресия се появяват по едно и също време всяка година – обикновено през есента и зимата, различават се по тежест и обикновено спонтанно отзвучават с настъпване на лятото.

Маскирана депресия

Депресивните симптоми остават скрити и неразпознати поради богатството от телесни оплаквания – болки в гърба, стягане  в сърдечната област, сърцебиене, тежест в гърдите, изпотявания,  субфебрилитет, трудности при преглъщането, стомашно-чревен дискомфорт, запек, често уриниране. Телесните оплаквания мотивират пациентите активно да търсят помощ от непсихиатри. Обикновено не се открива обективна причина за соматичните оплаквания и за съжаление депресивните симптоми остават неразпознати.

Видове депресия според диагностичните критерии на МКБ-10:

Депресия в рамките на Рекурентно депресивно разстройство – заболяването протича само с депресивни епизоди.

Депресия в рамките на Биполярно афективно разстройство – заболяването протича с депресивни и манийни или хипоманийни епизоди.

Депресия в рамките на органично разстройство – депресивният епизод е следствие на първично или вторично засягане на мозъчната функция. Напр. депресивен епизод при черепно-мозъчна травма, инсулт, депресия при Болест на Паркинсон, Епилепсия, Мултиплена склероза, Системен лупус еритематозис, при еднокринни нарушения – нарушения във функционирането на щитовидната жлеза, синдром на Кшинг, болест на Адисон, при дефицит на витамин В12 и фолиева киселина, при неопластичен процес, при бъбречна недостатъчност, при миокарден инфаркт и други.

Причини за депресията:

Всеки пациент и неговите близки си задават въпросите:

„Защо на мен?”

„Какво отключва тези състояния?”

„Ще се случи ли пак?”

Причините за появата на депресивни симптоми са биологични и върху тях се наслагват фактори от  средата:

Болестните нарушения при депресивните пациенти водят до промени в нивата на Серотонин, Норадреналин, Допамин и Гама-аминомаслена киселина. Промени има в системите регулиращи циркадните ритми. Установяват се дефицити в невропротективните фактори.

Протичане и прогноза

При нелекувана депресия нейната продължителност е около 12 месеца, докато при провеждане на адекватна терапия депресивните симптоми следва да се овладеят в рамките на 3 месеца. Всяко прекратяване на поддържащото лечение крие риск от връщане на симптомите.

Лечението на депресията има за цел:

1. овладяване на актуалната депресивна симптоматика;

2. профилактика по отношение на поява на следващи депресивни (афективни) епизоди.

Профилактиката има важно значение, защото при около 60% от пациентите с първи депресивен епизод в рамките на следващите 5 години има риск от поява на втори депресивен епизод.

Всеки следващ депресивен епизод повишава риска. Напр. при пациенти с 2 депресивни епизода рискът за трети е 70 %, а при наличие на 3 депресивни епизода рискът за следващ е 90%.

Причини да се търси помощ за лечение на депресията:

 1. Ранното лечение облекчава симптомите и скъсява продължителността на депресивния епизод;
 2. Мислите за самоубийство за чести при пациенти с депресия. Нелекуваните пациенти са с висок риск за извършване на самоубийство. Успешното лечение на депресията води до намаляване и пълно изчезване на суицидните мисли.
 3. Лечението връща нормалното усещане на пациента за себе си и за света.
 4. Лечението помага за превенцията за следващи депресивни/афективни епизоди.

Напр. депресивен епизод при черепно-мозъчна травма, инсулт, депресия при Болест на Паркинсон, Епилепсия, Мултиплена склероза, Системен лупус еритематозис, при еднокринни нарушения – нарушения във функционирането на щитовидната жлеза, синдром на Кшинг, болест на Адисон, при дефицит на витамин В12 и фолиева киселина, при неопластичен процес, при бъбречна недостатъчност, при миокарден инфаркт и други.

Очакваме Вашите допълнителни въпроси по темата!

Автор на статията:

Д-р П. Терзииванова

Leave a Comment

Създател на сайта: Д-р Васил Василев - Уролог | в партньорство с Urology.bg - Българският Урологичен Портал