Вече функционира и-нет страницата на Асоциацията на специализантите в България

http://www.bdess.org/

„Български лекари за европейски стандарт на специализация” е сдружение с нестопанска цел, създадено да защитава интересите на лекарите специализанти. Проблемите, обединили младите лекари са свързани  с неясно поставеният им правен и фактически статут по време на следдипломно обучение за придобиване на специалност – без зачитане на трудов стаж, без здравни осигуровки, без точно регламентиран период на отпуск, болнични или майчинство, без реално заплащане, без ефективна система за оценяване на обучението.

Leave a Comment

Създател на сайта: Д-р Васил Василев - Уролог | в партньорство с Urology.bg - Българският Урологичен Портал