All posts tagged хронична бъбречна недостатъчност

Какво е хронично бъбречно заболяване?

Според съвременната класификация на Световната Здравна Организация, хронично бъбречно заболяване (ХБЗ) е намалена скорост на гломерулна филтрация (ГФ) под 60 ml/min/1,73 m2 за период от поне 3 месеца и/или наличие на микроалбуминурия и/или албуминурия. ХБЗ е прогресивно болестно състояние, което […]

Прочетете статията...

Как се проявява хроничното бъбречно заболяване?

С ХБЗ (хронично бъбречно заболяване) се означават всички състояния на хронично бъбречно страдание, независимо дали при тях се е развила или не бъбречна недостатъчност.

Какви

Създател на сайта: Д-р Васил Василев - Уролог | в партньорство с Urology.bg - Българският Урологичен Портал