All posts tagged холтер

Холтер артериално налягане

Подобно на Холтер ЕКГ и това изследване преставлява документиране на артериалното налягане за дълго време – най-често 24 часа. То се използва като уточняващо при артериалната хипертония – заболяване, което често се подценява, но е все по-разпространено в детска възраст.

Прочетете статията...

Създател на сайта: Д-р Васил Василев - Уролог | в партньорство с Urology.bg - Българският Урологичен Портал