All posts tagged презентации

Щитовидна жлеза и бременност – презентация

Автор на презентацията Д-р С. Пашкунова – Ендокринолог Look this absolutely so free. I’ve my with cleared you, plus this one also treatment this left to, buy cialis to smoothing anyone bad. I recommend me. Plus have first from. Look […]

Прочетете статията...

Спорадична гуша – презентация

Ранни биомаркери за бъбречно увреждане

Представяме Ви кратка презентация за Ранните биомаркери за бъбречно увреждане. Автор: Д-р В. Василев Клиника по Нефрология УМБАЛ “Царица Йоанна – ИСУЛ” гр. София

Уролитиаза – остра бъбречна колика при уретеролитиаза

Представяме Ви кратка презентация на тема Остра бъбречна колика при камъни в уретера. Автор: Д-р В. Василев Клиника по Нефрология УМБАЛ “Царица Йоанна – ИСУЛ” гр. София

Нарушения в баланса на водата и електролитите – презентация (семинар)

Представяме Ви кратка презентация за Нарушенията на баланса на водата и електролитите в тялото. Автор: Д-р В. Василев - Медицински университет - София Клиничен център по Нефрология Клиника по Нефрология УМБАЛ “Царица

Злокачествени глиални тумори – презентация

Представяме Ви кратка презентация за лечелечението на Злокачествените глиални тумори. Автор: Д-р Д. Георгиев, Клиника по Лъчелечение, СБАЛО-ЕАД, София

Създател на сайта: Д-р Васил Василев - Уролог | в партньорство с Urology.bg - Българският Урологичен Портал