All posts tagged онкологичен скрининг

Онкологичен скрининг – Част II

Дизайн на проучванията Възможно е да съществуват проучвания с различен дизайн, които подкрепят даден протокол за скрининг. Най-силните доказателства са от изследвания с дизайн на рандомизирани контролирани клинични проучвания. Не винаги обаче е практично да се провежда такъв тип проучване, […]

Прочетете статията...

Онкологичен скрининг – Част I

Според изчисленията благодарение на скрининга биха могли да бъдат избегнати между 3% и 35% от смъртните случаи в следствие рак. Освен потенциалното намаляване на смъртните случаи

Създател на сайта: Д-р Васил Василев - Уролог | в партньорство с Urology.bg - Българският Урологичен Портал