All posts tagged медицинска онкология

Къкво е лъчелечение?

Още в първите години след откриването на рентгеновите лъчи и радиоактивността, йонизиращите лъчения са били използвани за лечение на редица заболявания. В настояще време, близо 120 години по-късно, индикациите за лъчелечение са в значителна степен изяснени предимно за лечение на […]

Прочетете статията...

Създател на сайта: Д-р Васил Василев - Уролог | в партньорство с Urology.bg - Българският Урологичен Портал