All posts tagged канцерогени

Замърсяване на околната среда и рак

Въведение Връзката между замърсяването на околната среда и рака е тема със значителен обществен интерес и обект на интензивен,  научен дебат. Съществуват два основни класа фактори, които повлияват заболеваемостта от рак: наследствени и придобити фактори (фактори на оконата среда). Наследствените […]

Прочетете статията...

Създател на сайта: Д-р Васил Василев - Уролог | в партньорство с Urology.bg - Българският Урологичен Портал