All posts tagged детска кардиология

Междукамерен дефект

Междукамерният дефект (МКД, VSD) е най-честата вродена сърдечна малформация, което се изявява в детска възраст. В зависимост от редица фактори проявите му могат да са от безобиден сърдечен шум до трудно овладимо сърдечно заболяване.

Прочетете статията...

Коарктация на аортата

Коарктацията на аортата е заболяване, описано още през 1791. Наименованието й произлиза от латинското coarctare, което означава стеснение. Наистина тя представлява стеснение на аортата след отделянето на съдовете,

Създател на сайта: Д-р Васил Василев - Уролог | в партньорство с Urology.bg - Българският Урологичен Портал