All posts tagged артериална хипертония

Диабетна нефропатия

Диабетна нефропатия

Диабетната нефропатия (засягането на бъбреците от захарния диабет, диабетна бъбречна болест) е основна причина за достигането до терминална бъбречна недостатъчност в световен мащаб. Освен това, диабетната бъбречна болест е причина за влошаване качеството на живот и увеличава смъртността сред пациентите […]

Прочетете статията...

Как се диагностицира и лекува хроничното бъбречно заболяване?

Как се диагностицира ХБЗ? В голямата си част хроничните бъбречни заболявания протичат безсимптомно. Това налага активното им търсене и провеждане на скринингови изследвания, особено при групите пациенти

Как се проявява хроничното бъбречно заболяване?

С ХБЗ (хронично бъбречно заболяване) се означават всички състояния на хронично бъбречно страдание, независимо дали при тях се е развила или не бъбречна недостатъчност.

Какви

Създател на сайта: Д-р Васил Василев - Уролог | в партньорство с Urology.bg - Българският Урологичен Портал