Медицинска онкология

Рак на панкреаса

Заболеваемост и смъртност Общата заболеваемост от рак на панкреаса в ЕС е 11/100 000 на година. При около 5% от пациентите биха могли да бъдат открити генетични фактори. По данни на Националния раков регистър за 2003 година заболеваемостта в България […]

Прочетете статията...

Рак на яйчниците

Заболеваемост и смъртност

По данни на Националния раков регистър за 2003 година заболеваемостта при жените  в България е била 19,4/100 000.  Общият брой случаи за 2003 г.

Рак на гърдата

Заболеваемост и смъртност

Ракът на млечната жлеза е най-често диагностицираният рак при жени. След рака на белия дроб, ракът на млечната жлеза е втората по

Ракът в българия – 2005 година

Демография

Население 7 718 750
Мъже 3 743 327
Жени 3 975 423

Регистрирани нови случаи

Брой

Онкологичен скрининг – Част II

Дизайн на проучванията

Възможно е да съществуват проучвания с различен дизайн, които подкрепят даден протокол за скрининг. Най-силните доказателства са от изследвания с дизайн

Онкологичен скрининг – Част I

Според изчисленията благодарение на скрининга биха могли да бъдат избегнати между 3% и 35% от смъртните случаи в следствие рак. Освен потенциалното намаляване на смъртните случаи

Замърсяване на околната среда и рак

Въведение

Връзката между замърсяването на околната среда и рака е тема със значителен обществен интерес и обект на интензивен,  научен дебат. Съществуват два основни класа фактори, които

Хранене, физическа активност и рак

Научните изследвания показват, че около една трета от смъртните случаи в следствие на рак в западните страни и САЩ се дължат на фактори,  свързнаи с храненето

ASCO – ESMO kонсенсус за качествена онкологична помощ

Европейското дружество по медицинска онкология (ESMO) е водеща професионална организация обезпечаваща клинични препоръки за поведение за медицински онколози и други

Големите успехи в изследванията на рака през 2006 година – перспектива 5 години по-късно (част II)

Рак на отделителната и половата система

в тази група влизат ракови заболявания на простата, бъбреците, тестисите и пикочния мехур. Най-значимите научни открития през 2006

Създател на сайта: Д-р Васил Василев - Уролог | в партньорство с Urology.bg - Българският Урологичен Портал