All posts by Д-р Ранчев

Диабетна нефропатия

Диабетна нефропатия

Диабетната нефропатия (засягането на бъбреците от захарния диабет, диабетна бъбречна болест) е основна причина за достигането до терминална бъбречна недостатъчност в световен мащаб. Освен това, диабетната бъбречна болест е причина за влошаване качеството на живот и увеличава смъртността сред пациентите […]

Прочетете статията...

Пункционна бъбречна биопсия

Пункционната бъбречна биопсия (ПББ) е инвазивна диагностична техника, при която след предварителна подготовка на пациента, под локална анестезия (поставена упойка) със специално устройство и игла се

Гломерулонефрит с минимални изменения

Гломерулонефритът с минимални изменения е заболяване, което се характеризира обикновено с развитието на масивна по степен протеинурия (наличие на белтък в урината), типично водеща до развитието

Създател на сайта: Д-р Васил Василев - Уролог | в партньорство с Urology.bg - Българският Урологичен Портал