Уретероскопия и разбиване на камъни

Д-р Васил Василев, специалист в безкръвното и лазерно разбиване на камъни в бъбреците и уретерите, разказва за новите и модерни методи на лечение.

Уретроскопията е метод, който позволява да се проникне в уретера и бъбрека като се използват естествените отвори на тялото, без да се налага разрез на кожата.
Най-честото приложение на уретерореноскопията е за лечение на различни форми на камъни в уретерите и бъбреците. Методът се използва, както самостоятелно, така и в комбинация с останалите малкоинвазивни или неинвазивни методи на лечение. Възможностите на уретероскопията варират от екстракцията под зрителен контрол на малки камъни от дисталния уретер, през ултразвуковата, електрохидравличната или най-ефективната и модерна – лазерна литотрипсия на камъни разположени по цялото протежение на уретера и в бъбрека, до лечение на коралиформената бъбречна литиаза. Този метод е много ефективен и при запушване на уретера от песъчинки след извънтелесно разбиване на камъни.
При тази манипулация с помощта на специален инструмент наречен уретероскоп се прониква до нивото на конкремента в уретера. В зависимост от неговата локализация и големина той може да се екстрахира под зрителен контрол, или да се литотрипсира на място и да се евакуира навън с помощта на кошничка или щипка, а при много малки фрагменти те могат да се остават за спонтанна елиминация. В никакъв случай не трябва да се прилага насилие при проникването в уретера или при екстракцията на камък или фрагменти от камъка. Това ще ни предпази от възникване на нежелани усложнения.
Усложненията са редки, незначителни и лесно отзвучават и настъпват по време и след уретероскопия.
В повечето случаи са леки и се лекуват консервативно. Настъпването на усложнението трябва навреме да се установи и точно да се прецени неговия вид и по-нататъшното поведение.
Уретерореноскопията има предимство пред оперативното лечение с много краткия болничен престой (1-2дни) и липса на голям коремен или лумбален белег. Пациентите се връщат към нормален ритъм на живот и работа наколко дни след манипулацията.

Leave a Comment

Създател на сайта: Д-р Васил Василев - Уролог | в партньорство с Urology.bg - Българският Урологичен Портал