Увеличена заболеваемост от рак на кожата при по-заможните социални групи.

Повишена заболеваемост от рак на кожатаБогатите са различни – поне що се отнася до рака на кожата.

Такъв е резултата от ново проучване проведено в Калифорния – САЩ, което е публикувано в Archives of Dermatology. В дизайна на проучването са включени бели жени на възраст от 15 до 39 години, възрастова група в която честотата на заболяване от меланом се е удвоила през последните 30 години. Групата е била разпределена на пет подгрупи в зависимост от социално икономическото положение на всяка от жените. В подгрупата с най-високи доходи (20%) се наблюдава най-висока честота на меланом, както и най-голяма честота на новозаболели пациентки.
Някои от заключенията в проучването са следните:

  • Класифицираните в групата с най-високо социално икономическо положение имат 6 пъти по-висок риск да бъдат диагностицирани с меланом в сравнение с най-ниската социално икономическа група.
  • Жените, които живеят в райони с по-интензивно слънчево греене имат със 73% по-висока честота на меланом на вискота група, сравнени с тези, които са в най-ниската живеещи в същите райони.
  • При жени, които живеят в райони с умерено слънчево греене, честота на меланом е три пъти по-висока при най-високата социално икономическа група в сравнение с най-ниската.
  • В долните две групи, честотата на меланом през периода 1992-2002 не се променя, докато при горните три групи честотата на диагностициране на меланом се е повишила.

Една от възможностите за повишена честота на диагностиката на рак на кожата при жени с по-големи финансови възможности е, че те могат да се консултират по-често със специалисти (скрининг) и поради това, туморите да се откриват по-рано. Ако това обаче е така, щяха да се откриват повече тумори в ранен етап на развитие. Фактите са други, по-често се откриват напреднали отколкото ранни тумори, което насочва в изследователите в друга посока за вероятните причини.

По-високата честота вероятно е свързана с финансовите възможности за по-чести ваканции на плажа, посещение на екзотични тропически райони, чести процедури в солариум, повече свободно време прекарано на открито. Всички тези фактори увеличават излагането на UV радиация и фотоувреждането на кожата.

Шеста национална кампапния за профилактика на рака на кожата Евромеланома 2011 – 18 Май

Leave a Comment

Създател на сайта: Д-р Васил Василев - Уролог | в партньорство с Urology.bg - Българският Урологичен Портал