Сърдечна операция при деца

Лечението при повечето вродени сърдечни малформации е хирургично. Наистина някои от дефектите (например някои междукамерни дефекти) могат да се затворят сами, при други тежестта на заболяването не налага активно лечение, а само наблюдение (например някои заболявания на сърдечните клапи). При други вродени сърдечни малформации могат да се приложат неоперативни или интервентни методи на лечение (по време на сърдечна катетеризация). Въпреки всичко това в основата на лечението на вродените сърдечни малформации остава детската сърдечна хирургия.

Leave a Comment

Създател на сайта: Д-р Васил Василев - Уролог | в партньорство с Urology.bg - Българският Урологичен Портал