Реканализация на дясна коронарна артерия при пациент с остър долен миокарден инфаркт със ST елевация

Представям ви коронарна ангиография на пациент с долен ОМИ и тромботична оклузия на дясна коронарна артерия (ДКА) в проксималния сегмент на съда. В първата част на видеото се вижда чуканчето на оклудираната артерия. По време на коронарната интервенция се премина с водач през оклузията и директно се имплантира стент  с отличен непосредствен ангиографски резултат – постигна се много добър дистален кръвоток в интервенирания съд.


Д-р Христо МатеевСБАЛССЗ – УНКБ, гр. София, Клиника по кардиология

Leave a Comment

Създател на сайта: Д-р Васил Василев - Уролог | в партньорство с Urology.bg - Българският Урологичен Портал