Регистър на коронарните интервенции в България

Представяме на вашето внимание създаденият и функциониращ Регистър на коронарните интервенции в България.  Той съдържа данни за пациентите, при които е осъществена коронарна интервенция, както и къде, от кого и по какъв начин е осъществена тя.  Всички лекари, работещи в катетеризационни лаборатории в България, могат и трябва да имат достъп до регистъра.  За подробности: пишете на имейла. Адрес на регистъра: https://pci.uhsek.com/cgi-bin/pci.fcgi;

Comments are closed.

Създател на сайта: Д-р Васил Василев - Уролог | в партньорство с Urology.bg - Българският Урологичен Портал