Рак на панкреаса

Заболеваемост и смъртност

Общата заболеваемост от рак на панкреаса в ЕС е 11/100 000 на година. При около 5% от пациентите биха могли да бъдат открити генетични фактори. По данни на Националния раков регистър за 2003 година заболеваемостта в България е била 13/100 000. Общият брой на диагностицирани случаи през 2003 г. у нас е 573, което представлява 3,6% от всички диагностицирани ракови заболявания. За последните 15–25 години заболеваемоста при мъже и жени се е променила незначително. Смъртността от рак на панкреаса спада неотменно при мъжете от 70-те години насам, докато при жените е в застой след процес на увеличение за периода 1975-1984 г. Смъртността от рак на панкреаса през 2003 г. е 11,1/100 000. Общият брой на смъртните случаи е 865, което представлява 5,5% от всички смъртни случаи дължащи се на злокачествени заболявания през 2003 г.

Признаци и симптоми

Ракът на панкреаса често се развива безсимптомно в ранните стадии. Ако присъстват, симптомите обикновено включват загуба на тегло, дискомфорт в коремната област, и в редки случаи глукозна непоносимост. Тумори, които се развиват в близост до жлъчния канал може да го блокират и доведат до жълтеница (пожълтяване на кожата и очите поради натрупване на пигмент). Понякога този симптом позволява туморът да бъде диагностициран в ранен стадий.

Рискови фактори

Тютюнопушенето увеличава риска рак на панкреаса; заболеваемостта е повече от два пъти по-висока при пушачи в сравнение с тази при непушачи. Изглежда също, че рискът се увеличава при затлъстяване, ниска физическа активност, диабет, хроничен панкреатит и цироза. Заболеваемостта е по-висока в страни, където се косумират повече мазни храни. Показателят е малко по-висок при мъже в сражнение с жените.

Ранно откриване

Понастоящем окончателна диагноза може да се постави само чрез биопсия. Поради „тихото” протичане на заболяването в началото нуждата от биопсия може да стане очевидна само при вече авансирало заболяване. Учените се опитват да открият начини за диагностициране на рака на панкреаса преди появата на симптоми.

Лечение

Хирургично лечение, лъчелечение и химиотерапия са начините за повлияване на рака на панкреаса, които могат да удължат живота и/или да облекчат симптомите при значителен брой пациенти, но рядко се стига до излекуване. Клинични проучвания включващи наколко нови лекарства могат да удължат живота и трябва да се имат в предвид при лечението.

Преживяемост

За всички стадии заедно, комбинирани едногодишната преживяемост е 24%, а петгодишната е ок. 5%. Дори при пациентите диагностицирани в локален стадий петгодишната преживяемост е само 16%.

Автор на публикацията:

Д-р С. Вълев – СБАЛО по Онкология ЕАД, София

Leave a Comment

Създател на сайта: Д-р Васил Василев - Уролог | в партньорство с Urology.bg - Българският Урологичен Портал