Ракът в българия – 2005 година

Демография

Население 7 718 750
Мъже 3 743 327
Жени 3 975 423

Регистрирани нови случаи


Брой На 100 000 души Брой заболели всеки час
29 354 373.3 3.35

Регистрирани умрели

Брой

На 100 000 души

Брой умрели всеки час

17 937

231.7

2.0

Мъже 10 395

276.8

Жени 7 542

189.3

Регистрирани налични болни

Брой На 100 000 души
237 607 3 069.9

Първично инвалидизирани над 16 год. възраст

Брой На 100 000 души Процент от всички
12 881 166.8 11.2

Leave a Comment

Създател на сайта: Д-р Васил Василев - Уролог | в партньорство с Urology.bg - Българският Урологичен Портал