Клиничен случай на голяма туморна формация на надбъбрека

Проф. П. Панчев, Доц. К. Янев, Д-р Вл. Младенов, Д-р Ал. Кръстанов, Д-р В. Василев, Д-р В. Стойнова*

Клиника по Урология, УМБАЛ „Александровска“, София

*Отделение по Образна Диагностика, УНСБАЛ “Св. Екатерина”, София

Представяме ви интересен клиничен случай на голяма туморна формация на десния надбъбрек.

Касае се за пациент на 54 г.,  на който  преди 5 години е диагностицирана туморна формация на десния надбъбрек с размери на орех, без да му е било предложено оперативно лечение.

Пациента постъпва в клиниката с оплаквания от болки и тежест в дясна лумбална област с давност около 3 години, като през последните месеци, оплакванията са се засилили. При постъпването – КАТ данни за ретроперитонеална туморна формацията с размери 27 х 21 см., която дислокира десния бъбрек каудално в малкия таз без да го ангажира (виж приложените снимки от 3D спирален скенер – „Св. Екатерина“, София).

Оперативната интервенция
Туморната формация
Препарат на формацията
3D КАТ образ на съдовата мрежа
КАТ - фас
КАТ профил
Тумор размери
suprarenal-tumor-razmeri
КАТ - ретроперитонеална ТУ формация

Пациента не съобщава за травми в дасната лумбална област. Придружаващи заболявания: Метаболитн синдром, ХОББ, ИБС- ритъмна форма, Абсоютна аритмия и предсърдно мъждене.

Предоперативни показатели: Хемоглобин: 125 ,  Левко: 7.6 ,  Еритроцити: 4.39,    Тромбоцити: 333, Хематокрит: 0.38,  Креатинин:102,  Глюкоза: 3.90.

Извърши се оперативна интервенция (виж приложения видео-клип) с цел премахване на туморната формация, като за достъп се използва транзверзална лапаротомия. Интраоперативно се откри, голяма туморна формация с гладки очертания, сравнително добре откграничена от околните тъкани (ч. дроб, десен бъбрек и перитонеум), с тегло 8 кг. Последната се отпрепарира от околните тъкани. Десният бъбрек се откри интактен, но значително дислокиран в малкия таз.  Оперативната интервенция продължи около 3 часа и 30 мин. На пациента бяха преляти две банки кръв ( кр. група А+) по време на операцията – кръвозагуба – около 500 мл. Бяха оставени 2 ретроперитонеални дрена и  един интраперитонеален.

Представяме Ви кратък видео-клип от самата оперативна интервенция:

При инцизирането му, препарата се представи като кистична формация с организирано хеморагично съдържимо.

На 7-ми постоперативен ден пациентът е захранен, раздвижен, става сам и с нормална перисталтика (пуснал газове и 1 дефекация) и свалени дренажи.

Постоперативни показатели: Хемоглобин: 92, Левкоцити: 9.1, Еритроцити: 3.08, Тромбоцити:298, Хематокрит: 0.28, Креатинин: 99

Пациента бе изписан на 12-ти следоперативен ден, в добро обцо състояние, оперативна рана заздравяла първично. На контролния преглед (30 дни след изписването), пациента е добро общо състояние, лабораторни показатели – в норма и съобщи, че няма сериозни оплаквания.

Хистологичен резултат: хеморагично киста на надъбъбрека.

Leave a Comment

Създател на сайта: Д-р Васил Василев - Уролог | в партньорство с Urology.bg - Българският Урологичен Портал