Имплантите – общо представяне на проблема

Зъбните импланти са специално изработени структури, с които се заместват зъби при де фект в зъбните редици. Има различни импланти по вид и начин на поставяне. Най-често използвани са титановите винтови импланти. Те се поставят чрез хирургична манипулация в костта. Може да се въстанови един, няколко или всички загубени зъби. Не е установена алергия или […]

Leave a Comment

Създател на сайта: Д-р Васил Василев - Уролог | в партньорство с Urology.bg - Българският Урологичен Портал