Българска Асоциация на Младите Уролози

Българска Асоциация на Младите Уролози“Българската Асоциация на Младите Уролози” е учредена на 16.12.2011 год., в гр. София.
Тя обединява всички колеги специализиращи урология, както и специалисти по урология със стаж по специалността по-малък от 5 години. Тя бе създадена, за да подпомогне непрекъснатото обучение и повишаване на квалификацията на младите колеги и да спомогне за по-бързото им израстване като утвърдени специалисти.
БАМУ работи в тясно сътрудничество и колаборация с Българското Урологично Дружество, както и с други сходни европейски институции.

Посете сайта на Асоциацията, където можете да се регистрирате и станете пълноправен член.
www.bayu.uroweb.bg

Станете член на БАМУ

Leave a Comment

Създател на сайта: Д-р Васил Василев - Уролог | в партньорство с Urology.bg - Българският Урологичен Портал