Бъбречни промени по време на бременността

Бременността е физиологично състояние, при което се наблюдават известни промени в анатомията и физиологията на бъбреците.

Анатомични промени – Нормално по време на бременността размерите на бъбреците нарастват приблизително с 1 см. Наблюдава се разширяване на бъбречните чашки, легенче и уретери. В по-ранните периоди на бременноста това разширение е в резултат на хормонални и механични въздействия. По-късно чисто механичното притискане на уретерите към ръбовете на таза може да доведе до наличието на хидроуретер и хидронефроза. В така описаните разширени части на отделителната система може да се задържи до около 300 мл. урина, които да се превърнат в резервоар и удобна среда за развитието на бактерии. Всичко това повишава риска от развитието на възпаление на бъбреците – т.нар. пиелонефрит. Важно е да отбележим факта, че при бременните, много често инфекциите на пикочните пътища протичат безсимптомно и това налага проследяването и провеждането на профилактични прегледи и при установяване на сигнификантна бактериурия, съответното й лечение.

Промени във физиологията – При бременност, в резултат от производството на биологично активни вещества от плацентата (простагландини и прогестерон) в организма се развива общо разширяване на кръвоностните съдове и отпускане на съединителната тъкан. Това оказва влияние върху бъбреците, като се повишава филтрацията и кръвотока в тях. Продукцията на креатинин в организма на бременната жена е непроменена, но неговите нива в кръвта са ниски, поради повишените кръвоток и филтрация. Нивата на други активни вещества (ренин, ангиотензин ІІ и алдостерон) са повишени пак поради същите причини. Повишеният алдостерон води до задържането на натрий в организма, а това, съответно до задържането на до около 6 – 8 литра вода. Тъй като задържането на вода е в по-голяма степен спрямо натриевото задържане е налице хипонатриемия (концентрацията на натрия в кръвта спада под 135 mmol/l). Задържаната вода повишава обема на кръвната плазма в сравнение с общия обем на еритроцитите, което води до намаляване на нивата на хемоглобина и хематокрита. Това обяснява установяваната анемия при бременни, която обаче е нормално явление. 30 до 80 % от бременните жени имат забележими отоци по долните крайници, които от една страна се дължат на задържаното количество вода, а от друга на отпускането на стените на кръвоностните съдове и механичното им притискане от бременната матка.

Количествата на белтък, аминокиселини, пикочна киселина, глюкоза и калций в урината на бременни са повишени отново поради същите причини. Важно е да се знае, че нормалното количество белтък в урината (протеинурия) при бременни е до 300 мг. за денонощие, за разлика от небременни, при които е до 150 мг. за денонощие. Нивата на пикочна киселина в кръвта са по-ниски в сравнение с тези при жените, които не са бременни.

Поради производството на прогестерон, в организма на бременната жена се задържа калий. Наблюдава се понижаване на общия калций, но не и на йонизирания, който остава на нива от преди бременността. При бременността е налице повишена бъбречна и плацентарна продукция на витамин D, което от своя страна води до повишено усвояване на калций от червата и съответно повишаване на неговите количества в урината. Серумните нива на паратиреоидния хормон (РТН) при бременни са по-ниски от нормалното, частично, именно поради високите нива на витамин D.

Кръвното налягане нормално намалява по време на първия триместър на бременноста, като най-ниско то е по време на втория триместър и се повишава към термина, като тогава достига нивата си от преди бременността. Необходимо е да се знае при какви стойности на артериалното налягане при бременни се говори за хипертония. Възприета е границата от 85 mm Hg на диастолното налягане (долната граница) в края на третия триместър, като над нея говорим за наличие на артериална хипертония при бременни. Обичайните стойности на артериалното налягане могат да бъдат около 105/60 mm Hg основно по време на втория триместър. Стриктното следене на стойностите на артериалното налягане е от особена важност, тъй като неговото покачване е свързано с тежки усложнения, както за майката, така и за плода.

veterinary pharmacy online canada where to buy cialis buy viagra without prescription overthecounterviagracheaprx cialis effet

Какво трябва да запомним?

• По време на бременността бъбреците претърпяват физиологични и анатомични промени.

• По-ниските стойности на серумния креатинин, пикочната киселина в кръвта, кръвната концентрация на натрия, кръвните бетъци, както и по-ниските стойности на артериалното налягане са напълно физиологични състояния.

• Наложително е стриктното проследяване и изследване на урината, включително и микробиологично, както и на артериалното налягане при бременни.

Автор на публикацията:

Д-р Г. Ранчев

Comments are closed.

Създател на сайта: Д-р Васил Василев - Уролог | в партньорство с Urology.bg - Българският Урологичен Портал