Брахитерапия при лечение на рак на простатата

Брахитерапия при рак на простататаЛечението на рака на простатата може да бъде хирурично, лъчелечение или хормонално, като Много често се налага комбинирано използване на методите.
От друга страна, според целта на лечението, то може да бъде радикално, т.е. тотално премахване на простатата или палиативно т.е. цели да очраничи развитието на процеса, но без да го премахва.
При лъчелечението на рак на простатата могат да се използват т.нар. перкутанно лъчелечение (т.е. от разстояние) или брахитерапия (радиоактивният източник е вътре в тялото).

Брахитерапията е метод за лъчелечение, при който източника на радиация е разположен вътре в прицелния орган или в непосредствено съседство с него.

Достъп до простатата при брахитерапияРакът на простата от своя страна е благоприятен за брахитерапия поради анатомичната достъпност на жлезата през кожата на перинеума.
Разработени са два основни метода за брахитерапия: преманентна брахитерапия със семена и по-съвременния вариянт – брахитерапия с висока мощност на дозата (т.нар. High Dose Rate (HDR) brachyterapy).

Ракът на простатата е лечим при условия, че в него се реализират високи дози лъчение (над 70 Gy), но от друга страна с нарастване на общата лечебна доза радиация, расте и вероятността от засягане и увреждане на съседните на простатата здрави органи – ректум, тънки черва и пикочен мехур. Ето защо, при лъчелечение на рака на простатата е от голямо значение, тези високи дози радиация да се реализират с висока прецизност и по възможност само в простатната жлеза.
Брахитерапия на простатата с висока мощност на дозата (HDR brachytrerapy) е модерна форма на лъчелечение на рака на простата, която вече е достъпна и за българските мъже. Това стана възможно благодарение на усилията на мултидисциплинарен научен екип от Националната онкологична болница, Университетска болница „Лозенец“ и НЦРРЗ, да внедрят този изключително ефективен и атравматичен лечебен метод в България. Той е подходящ за болни с локализирано в простатата (т.е. без разсейки) заболяване и е равностоен като лечебен резултат на оперативното лечение (радикалната простатектомия) или високотехнологичното триизмерно перкутанно лъчелечение. Според Европейската Асоциация по Урология (EAU), метода се препоръчва при следните случаи:

стадий на заболяването Т1b – T2a N0,M0

– високо до умерено диференциран хистологичен вариант  (Gleason Score ≤ 6)

– първоначални стойности на PSA < 10 ng/ml

-обем на простатата < 50 см³

-рака се открива в по-малко то полвината от биопсичните проби

Методът може да се прилага под формата на монотерапия или пък при риск от непроявено локално разпространение на заболяването, да се съчетава с перкутанно лъчелечение за областта на малкия таз до доза 46 Gy. Така карциномът получава доза над 100 Gy, нещо непостижимо дори с най – модерните линейни ускорители, при по – ниска токсичност за здравите тъкани.

Схема на заигляне

Имплантационни катетри за брахитерапияПроцедурата представлява временно въвеждане на радиоактивния източник 192-Ir (иридий) в простатата, посредством тънки катетри, под непрекъснат трансректален ехографски контрол, при което болният е под обща или спинална анестезия. Това свежда възможността за неточности в лечението до минимум и дава възможност за корекцията им по всяко време. Този контрол върху лечебния процес дава също така възможност за вариации и прецизиране на дозата в пределите на самата жлеза – по – голяма доза за тумора и по – ниска за уретрата и ректума. Имплантът остава в пациента само по време на облъчването (средно 10-20 мин.), след което се отстранява и болният се прибира при семейството си още на следващия ден. При монотерапия процедурите са три и се провеждат през интервали от две седмици, докато при съчетано с перкутанно лъчелечение – две през две седмици.

Основните преимущества на брахитерапията с висока мощност на дозата са:
-ефективност подобна на останалите радикални лечебни методи,
-при по-ниска честота на значими последствия за здравите съседни органи;
-по-малко инвазивна от хирургията;
-по-добър икономически профил;
-значимо по-кратко лечебно време от перкутанното облъчване.

Като странични ефекти и усложнения от брахитерапията се описват (спроед EAU):

-цистит, кръв в урината (хематурия), сриктури, инконтиненция в около 5 % от случаите (обща токсичност върху пикочо-отделителната система около 12 %)

-проктит (възпаление на ректума) в около 8 %

-хронична диария – около 4 %

-оток на краката – 1.5 %

Ние сме горди, че сме един от шесте центъра в Европа предлагащи този тип радикално лечение на болните с рак на простатата.

Автори на публикацията:

Д-р Васил Василев – Уролог, УМБАЛ „Александровска“

Д-р Камен Недев – Клиника по лъчелечение към СБАЛО-ЕАД, София

Leave a Comment

Създател на сайта: Д-р Васил Василев - Уролог | в партньорство с Urology.bg - Българският Урологичен Портал