Атриовентрикуларен септален дефект

Атриовентрикуларния септален дефект (АВСД, AVSD) е едно от сравнително честите вродени сърдечни заболявания. Подобно на всички други сърдечни малформации и при него, за да бъде разбрана същността, протичането, усложненията и лечението, е необходимо да се познават особеностите на здравото сърце.
Въпреки че в проявленията на болестта има много общи неща с междукамерния дефект, има и някои съществени различия.

Leave a Comment

Създател на сайта: Д-р Васил Василев - Уролог | в партньорство с Urology.bg - Българският Урологичен Портал