Аортна регургитация – филм

Аортография при пациент с аортна инсуфициенция

Представям ви филм, демонстриращ т.нар. аортна регургитация или аортна инсуфиценция. Това представлява недостатъчност на аортната клапа, при което част от кръвта в началото на аортата вместо да се придвижва напред към периферните съдове, се връща обратно в камерата на сърцето. По този начин то се обременява от допълнителен обем кръв и се затруднява неговата работа.

Демонстрираното инвазивното изследване се нарича аортография.

Високостепенната аортна инсуфициенция, както е в този случай, налага оперативно лечение – поставяне на механична клапна протеза.

Д-р Христо МатеевСБАЛССЗ – УНКБ, гр. София, Клиника по кардиология

Leave a Comment

Създател на сайта: Д-р Васил Василев - Уролог | в партньорство с Urology.bg - Българският Урологичен Портал